جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
استقبال گرم و پرشور جویباری ها از رضا یزدانی قهرمان جهان
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

همشهری های عزیز جویباری روز پنج شنبه 31/6/90 در مراسم خودجوش استقبال از پلنگ جویبار قهرمان کشتی آزاد جهان پهلوان رضا یزدانی سنگ تمام گذاشتند:

 استقبال از قهرمان جهان

استقبال از قهرمان جهان

استقبال از قهرمان جهان

استقبال از قهرمان جهان

استقبال از قهرمان جهاناستقبال از قهرمان جهان

استقبال از قهرمان جهان

استقبال از قهرمان جهان

استقبال از قهرمان جهان

استقبال از قهرمان جهان

دست مریزاد رضا دست مریزاد جویباری