جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
نتایج شمارش آرای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در شهرستان جویبار
ساعت ٧:٤٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

در شهرستان جویبار از مجموع 48840 نفر واجد شرایط، 48260 نفر یعنی حدود 99/3 درصد  در انتخابات 24 خرداد 92 شرکت نمودند. البته به لطف سفرهای آخر هفته های فصل بهار، این آمار قابل توجه شده است.

در شهرستان جویبار انتخابات در دو بخش مرکزی و گیل خواران برگزار می شود که نتایج آرا در این دو حوزه به تفکیک و به صورت مجموع ارایه می شود (نتایج به ترتیب رتبه کاندیداها آورده شده است):

            بخش مرکزی:                        بخش گیلخواران:             کل آرا شهرستان:

       مجموع آرا: 31945 رای                  مجموع 14280رای                46225 رای

1-حسن روحانی 19674 رای  6/61 %     8375 رای 6/58 %       28049 رای 7/60 %

2-محمد باقر قالیباف 3735 رای 7/11%      2147 رای 15%            5882 رای 7/12%

3-علی اکبر ولایتی 3152 رای  9/9%         1316 رای 2/9%          4468 رای 7/9%

4-سعید جلیلی 3041 رای 5/9%              1339 رای 4/9%          4380 رای 5/9%

5-محسن رضایی میرقاید 1905 رای 6%     926 رای 5/6%            2831 رای 1/6%

6-سید محمد غرضی 438 رای 3/1%         177 رای 2/1%            615 رای 3/1%

قابل ذکر است که نتایج از سایت وزارت کشور  استخراج شده است.