جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
 
ساعت ۳:٥٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

کی به انداختن سنگ پیاپی در آب؛

ماه را می شود از حافظه ی آب گرفت

    

----------------

 

مرگ حق دارد که از من روی برگردانده است

زندگی در کام من زهر هلاهل ریخته

 

------------------

 

از غربت‌ام این‌قدر بگویم که پس‌از تو

حتّا ننشسته‌ست غباری به مزارم

 

فاضل نظری