جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
به ... سوگند، نشد
ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

به خدا حافظی تلخ تو سوگند، نشد

که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد


لب تو میوه ممنوع، ولی لب هایم

هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند، نشد


با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر

هیچ کس، هیچ کس اینجا به تو مانند نشد


هر کسی در دل من جای خودش را دارد

جانشین تو در این سینه، خداوند نشد


خواستند از تو بگویند شبی شاعرها

عاقبت با قلم شرم نوشتند: نشد!

فاضل نظری