جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
...برای تو
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

مرگ، در قاموس ما از بی وفایی بهتر است

در قفس با دوست مردن، از رهایی بهتر است

 

تشنگانِ مِهر محتاج ترحم نیستند

کوشش بیهوده در عشق، از گدایی بهتر است

 

کاش دست دوستی هرگز نمی دادی به من

« آرزوی وصل » از « بیم جدایی » بهتر است