جویبار شهری در ساحل دریای خزر

Juybar (Jouybar) city near the Caspian Sea
 
خلق بازرگان
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢ : توسط : مجید نظریان جویباری majid nazarian juybari

 

کنج قفس می‌میرم و این خلق بازرگان
چون قصه‌ها، مرگ مرا نیرنگ می‌دانندسنگم به بدنامی زنند اکنون، ولی روزی

نام مرا با اشک روی سنگ می‌خوانند