شعر

 

هرچند سهم شادی ام از این جهان کم است

آنچه مرا به شعر گره می زند، غم است!

 

دلشوره ها همیشه به من راست گفته اند

دلشوره ام همیشه برای تو مبهم است!

...

عاشق شدیم و نظم جهان را بهم زدیم

دنیا هنوزهم که هنوز است درهم است!

 

/ 2 نظر / 30 بازدید
غزل

خوب و بد هر چه نوشتند به پای خودمان انتخابی ست که کردیم برای خودمان این وآن هیچ مهم نیست چه فکری بکنند غم نداریم بزرگ است خدای خودمان بگذاریم که با فلسفه شان خوش باشند خودمان آینه هستیم برای خودمان احتیاجی به در و دشت نداریم اگر رو به هم باز شود پنجره‌های خودمان من و تو با همه ی شهر تفاوت داریم دیگران را نگذاریم به جای خودمان دیگران هر چه که گفتند بگویند_بیا خودمان شعر بخوانیم برای خودمان.

عرفان

گيرم که باخته ام .... اما کسي جرات ندارد به من دست بزند .... يا از صفحه بازي بيرونم بيندازد ..... شـوخي نيـست مـن شــــــاه شـطـرنجم