...قاضی تویی

 

مردن برای از تو گذشتن دلیل نیست

دیگر خدا که مثل جماعت بخیل نیست

 

من حاجی توام، سرم آخر به سنگ خورد!

دیگر کنار ابرهه اصحاب فیل نیست

 

وقتی که آب معجزه در من رسوخ کرد

دیدم کسی به جز تو خداوند نیل نیست

 

حالا بیا و درگذر از جرم های من

قاضی تویی اگرچه برایم وکیل نیست

 

یوسف برادران خودش را حلال کرد

قابیلم و برادرم از آن قبیل نیست

/ 1 نظر / 5 بازدید
غزل

این یک شعر سپید بلند نیست. تنها حاشیه رفتن من است برای چند سطر بیشتر دیدن تو... میدانم این روزها در شعرهایم............... قدم میزنی.