عزیز غایب من، ای همیشه در خاطر

  

دلم به این همه آیینه رو نخواهد کرد

به جز نگاه تو را جست و جو نخواهد کرد


پرنده‌ای که گرفتار پر زدن باشد

به آب و دانه و آواز خو نخواهد کرد


بیا مسافر چشمم که هیچ حادثه‌ای

نگاه پنجره را زیر و رو نخواهد کرد


به غیر نام تو ای التهاب روحانی

دلم به قصد سرودن وضو نخواهد کرد


عزیز غایب من ای همیشه در خاطر

به جز تو را دل من آرزو نخواهد کرد


نرگس ایمانیان

  

/ 0 نظر / 26 بازدید