شبکه ارتباطی درون شهری و راه های مواصلاتی جویبار

الف-خیابان‌های شهر جویبار:

  1. مهمترین خیابان و مسیر اصلی ارتباط درون شهری، خیابان امام است که از میدان کشتی در ابتدای شهر شروع شده و در جهت شمال به میدان امام در مرکز شهر ختم می‌شود. محور فوق درواقع تشکیل دهنده هسته مرکزی شهر است، که اکثر مراکز تجاری عمده در امتداد ‎آن قرار گرفته است و همچنین تمام نقل و انتقالات شمال و شرق و غرب می‌بایست با استفاده از این مسیر عبور کنند.
  2. دومین خیابان شهر، خیابان شریعتی است که امتداد غربی-شرقی داشته و از لحاظ ارتباط بین محله‌ای و تمرکز فعالیت‌ها نقش سازنده‌ای را درشهر به‌عهده دارد. این خیابان در ضلع غربی میدان امام (نام قدیم این میدان، میدان سپاه بوده) واقع شده است.
  3. خیابان بحر خزر، واقع در ضلع شمالی میدان امام، که تعدادی از ادارات و واحدهای تجاری در آن مستقر هستند.
  4. خیابان‌های پارک در امتداد شرقی و بلوار طالقانی در غرب جهت جنوبی از لحاظ استقرار مراکز تجاری در ردیفهای بعدی قرار گرفته‌اند.
  5. به جز خیابان‌های فوق، که در واقع استخوان‌بندی شهر را تشکیل می‌دهد بقیه خیابانهای شبکة داخلی، ترکیب آشفته و نامنظمی دارند و اغلب پر پیچ وخم و باریک هستند که محلات را به این خیابان‌ها با برش عرضی ارتباط می‌دهند.

ب- شبکه ارتباطی منطقه‌ای:

این نوع ارتباطات جویبار را به مراکز مختلف استان و روستاهای اطراف منتهی می‌سازد.

  1. راه ارتباطی جویبار - ساری و قائم شهر و تهران: این راه از قسمت جنوب شهر پس از گذشتن از پل شیب آبندان به طول 21 کیلومتر جویبار را به قائم شهر و ساری در جهت شرق (20 کیلومتر) متصل می‌نماید و از آن پس به تهران امتداد می‌یابد.
  2. راه ارتباطی جویبار ـ دریا: این راه از قسمت شمالی شهر خارج شده و پس از ارتباط شهر با روستاهای بخش گیلخوان بطول 7 کیلومتر به دریا می‌رسد و همچنین از طرف شمال شرقی و غربی به ترتیب به ساری و بابلسر ارتباط می‌یابد.
  3. راه ارتباطی جویبار ـ کیاکلا، بابل: این راه از قسمت غرب وجنوب غربی شهر جویبار خارج شده و پس از گذشتن از روستاهای اطراف به شهرهای کیاکلا و بابل می‌رسد و از آن پس به آمل و سرانجام به تهران می‌رسد.
  4. راه ارتباطی جویبار ـ پهناب: این راه از قسمت شرقی شهر خارج شده و شهر را به روستاهای اطراف ارتباط می‌دهد.
  5. راه ارتباطی جویبار ـ بهنمیر: این راه از سمت غرب پس از عبور از کلاگر محله به بهنمیر و نهایتاً به بابلسر و کیاکلا می‌رسد.

با توجه به مطالعات میدانی، دروازه جنوبی (ساری، قائم شهر) دارای ترافیک شلوغ تر بوده و در درجه اول اهمیت قراردارد و بعد از آن دروازة شمالی، غربی، شرقی و... قرار گرفته‌اند

/ 0 نظر / 5 بازدید