جویبار سال 1350

عکس قدیمی از شهر جویبار؛

میدان اصلی شهر و کارخانه پنبه در روبرو

 عکس قدیمی جویبار در سال 1350

/ 1 نظر / 28 بازدید