قسمتم

 

من با غزلی قانعم و با غزلی شاد

تا باد ز دنیای شما قسمتم این باد


/ 1 نظر / 22 بازدید
غزل

گفتی به عشق کافری اما دروغ بود با لرزش صدای تو معلوم شد غزل اینجا کسی درون خودش مست می کند این سبک گریه بعد تو مرسوم شد...غزل