مرگ و زندگی

 

مسُله مرگ و زندگی نظر توست

می کشی و زنده می کنی به نگاهی!

 

حق من این زندگی نبود خدایا!

جان من زودتر بگیر الهی...

/ 1 نظر / 5 بازدید
لیلی

سلام خیلی قسنگ بود میشه منبعشون رو هم ذکر کنید؟![گل]