Ø  رمز خوشبخت زیستن، در آن نیست که کاری را که دوست داریم انجام دهیم؛ بلکه در این است که کاری را که انجام می‌دهیم دوست داشته باشیم.

 

Ø      قدرت، جاذبه مرد است و جاذبه، قدرت زن.

 

Ø   آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد؛ بلکه چیزی است که خود می‌سازد.

/ 1 نظر / 2 بازدید

سلام