الهه

 

وقتی زمین به طرز نگاهت دچار شد

خورشید پیش چشم تو بی اعتبار شد

 

از آسمان رسیدی و باران شروع شد

پا بر زمین نهادی و فصل بهار شد  

 

باران به امر چشم تو بارید و بعد از آن

چشمان ابر صاحب این افتخار شد

 

وقتی سخن به معجزه ی چشم تو رسید

تعداد پیروان غزل بی شمار شد !

 

ایزد تو را الهه ی «می» کرد و بعد از آن

هر کس که از کنار تو رد شد خمار شد

 

شیطان به جلد چشم تو رفت و به حیله ای

رندانه از مقام خودش برکنار شد

 

تا پی به حسن خود ببری، باغ آینه

یکباره در برابر تو آشکار شد

 

در هفت خوان نهان شدی و در مسیر آن

مبنای استقامت ما انتظار شد

 

سودای برد و باخت در این راه پر خطر

از اولین عوامل کشف قمار شد

 

/ 0 نظر / 24 بازدید