...دوستی با مرگ

 

تنگ آب از روزهای قبل، خالی تر شده است

زندگی در دوستی با مرگ، عالی تر شده است

 

گفت تا کی صبر باید کرد؟ گفتم چاره چیست؟

دیدم این پاسخ از آن پرسش، سوالی تر شده است!

 

ماهی کم طاقتم! یک روز دیگر صبر کن

تنگ آب از روزهای قبل، خالی تر شده است

/ 0 نظر / 5 بازدید