اصل ماجرا

 

از تو در این روزنامه ها خبری نیست

جز خبر خوبی هوا خبری نیست !

 

نرخ تورم به زیر صفر رسیده

باز از اثبات ادعا خبری نیست

 

صفحه ی بعدی حوادث است ولی از

حادثه عشق ما دوتا خبری نیست

 

هیس ! نپرس آنکسی که آب خنک خورد

قبل تو پرسید : پس چرا خبری نیست ؟!

 

یک خبر تازه : عاشقی سرطان است

از علل و شکل ابتلا خبری نیست

 

اینهمه از ماجرای عشق نوشتند

حیف که از اصل ماجرا خبری نیست

 

پاره کن این روزنامه را و برایم

حرف بزن از بقیه تا خبری نیست

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
غزل

چشمانت کارناوال آتش بازیست... یک روز در هر سال برای تماشایش می روم و باقی روزهایم را وقت خاموش کردن آتشی می کنم که زیر پوستم شعله می کشد...