...آه

 

به نسیمی همه‌ی راه به هم می‌ریزد

کی دل سنگ تو را  آه به هم می‌ریزد؟

  

آنچه را عقل به یک عمر به دست آورده ست

دل به یک لحظه‌ی کوتاه به هم می‌ریزد

 

آه، یک روز همین آه، تو را می‌گیرد

گاه یک کوه به یک کاه به هم می‌ریزد...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید